تب لذت شومینه در کشور

ماجراهای اداره:

صابری آخر هفته رفته بود دماوند و پلور و دشت‌لار. حسابی آن‌جا چرخیده بود و طبق معمول آمار درآورده بود. می‌گفت: نامردها تا بالای کوه ویلا ساخته‌اند. جنگل‌ را تراشیده‌اند و ویلا ساخته‌اند. کنار رودخانه ویلا ساخته‌اند. اصلا مملکت را به فنا داده‌اند. من نمی‌دانم این عطش ویلاسازی از کجا آمده است. واقعا این آدم‌هایی که می‌روند جنگل را صاف می‌کنند و ویلا می‌سازند باید محاکمه شوند. نمی‌دانم از کجا پول می‌آورند. باور کنید روبه‌روی پیست آبعلی یک ویلا ساخته‌اند شش طبقه. نوک کوه. جای این‌ها در اوین است. قانون باید همه این ویلاها را خراب کند.

صابری همین‌طور داشت یک‌ریز حرف می‌زد که مرادی گفت: صابری جان یک دور از جان هم بگو شاید کسی در جمع ویلا داشته باشد. صابری مکث کرد و گفت: توی این جمع؟ البته ما ویلاهای قانونی هم داریم اما کارمند و ویلا؟ مرادی گفت: بالاخره. صابری گفت: یعنی خود شما؟ مرادی گفت: ویلا که نمی‌شود گفت، یک آلونک کوچک است در کلاردشت، وسط گون‌ها نیست اما از گون‌ها هم دور نیست. محمدی ادامه حرف مرادی را گرفت و گفت: ما هم یک ویلای حقیر داریم در سوادکوه که متعلق به خودتان است، وسط جنگل نیست اما از جنگل هم دور نیست. قاسمی ادامه حرف محمدی را گرفت و گفت: ما هم یک ویلا داریم طرف‌های انزلی. دنج است. نزدیک ساحل نیست اما گاهی آب موج می‌زند توی ویلا. تیموری ادامه حرف قاسمی را گرفت و گفت: ما هم طرف‌های آستارا یک جایی را خریده‌ایم. نزدیک قله نیست اما دور از قله هم نیست. چشم‌انداز خوبی دارد. صابری بهت‌زده به من نگاه کرد. من گفتم: من ویلا ندارم. صابری گفت: ببخشید اصلا فکر نمی‌کردم میان همکاران کسی باشد که ویلا داشته باشد. البته شما که مقصر نیستید، آن کسی که رفته است وسط جنگل و لب دریا و کنار تالاب و دریاچه ویلا ساخته است او مقصر است. او را باید دار بزنند او را باید…

مرادی پرید وسط حرفش و گفت: البته ویلا را خودم ساخته‌ام. محمدی و قاسمی و تیموری هم با سر تایید کردند که خودشان ویلا را ساخته‌اند. صابری باز به من نگاه کرد. گفتم: عرض کردم که ویلا ندارم. صابری رو به آن‌ها کرد و گفت: اگر اجازه بدهید بیش‌تر ادامه ندهیم چون ممکن است کار بیخ پیدا کند و به قطع درخت و هیزم شومینه هم بکشد. مرادی و محمدی و قاسمی و تیموری با هم گفتند: این‌طوری بهتر است چون بالاخره ویلاست و لذت شومینه‌اش.

باقی بقای‌تان

از: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – طنز روز

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *