سایپا به آهو افتخار می‌کند یا طنز طبیعی شماره‌ی 30

دهان آدم را اول سال باز می‌کنند به دری وری گفتن. ساپیا دارد در تلویزیون تبلیغ می‌کند: «پنج سال حفاظت از آهوی ایرانی افتخار خودروسازی سایپا است». مگر این مملکت صاحب ندارد که تو می‌روی از آهو حفاظت می‌کنی؟ مگر سازمان محیط زیست ندارد؟ یکی نیست بگوید تو باید ماشین بسازی، آهو به تو چه؟ همین آهو بزرگ کرده‌اید وضع ماشین‌هایتان این طوری است. در آلمان هم بنز از حیوانات نگهداری می‌کند؟ خجالت هم خوب چیزی است. سرمایه‌ات را بگذار روی ماشین‌ها کار کن، نه این که خبر بدهی: «پرايد  با بدنه‌ی جديد، دو سال ديگر»، پراید دیگر چیست که جدیدش چه باشد؟

پی‌نوشت:

دعا کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *